Σταθόπουλος Φώτης

man3

Φώτης Γ. Σταθόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός, 

Περιβαλλοντολόγος, MSc UC,  USA.,

Συγκοινωνιολόγος, MSc Imperial College, UK.

210 68 20 297 fstathop@yahoo.com

 

Είναι αριστούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστηµίου Πατρών. Από το 1995 έχει εξειδικευθεί στην Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, έχοντας κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική και στην Αγγλία. Έχει βραβευτεί δυο φορές από το Τ.Ε.Ε. και έχει λάβει, επίσης, βραβείο για την συµµετοχή του σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό. Έχει λάβει επί σειρά ετών υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. αλλά και από τα Πανεπιστήµια που έκανε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του. Εργάζεται από το 2001 ως µελετητής Δηµοσίων Έργων και έχει συµµετοχή σχεδόν στο σύνολο των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων παραχώρησης της τελευταίας 15-ετίας. Έχει δηµοσιεύσει πλήθος επιστηµονικών άρθρων και εργασιών µε θέµα τον σχεδιασµό της Περιβαλλοντικής και Συγκοινωνιακής πολιτικής. Στην επιστηµονική κοινότητα είναι γνωστός για την δηµοσίευσή του στο TransportationResearchRecordτου TRB (WashingtonDC, USA) µε θέµα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Παράγωγης Κυκλοφορίας. Έχει αναγνωριστεί η προσφορά του στην επιστήµη από το MARQUIS

WHOSWHOintheWorld (2007-) και InEngineering

(2008-). Τα πιο πρόσφατα συγγραφικά του έργα είναι τα βιβλία

“ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - 2η Έκδοση” και “ΒΑΣΙΚΟΣ

ΚΟΡΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ” Εκδόσεων Αρναούτη (2015). Τέλος, διευθύνει Τεχνικό Γραφείο Έργων Πολιτικού Μηχανικού µε έδρα το Χαλάνδρι.